เมื่อ 5 พ.ย.61 เวลา 0900 พล.ร.ท. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่
กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ  บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ เอ)

 

กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก