กลับหน้าหลัก

       เมื่อ 19 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศให้ แก่ ว่าที่ น.อ.พิเชษฐ เข็มทอง ร.น. ณ ห้อง จก.กบ.ทหาร