กลับหน้าหลัก
                                                                                               เมื่อ 14 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ตรวจการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
                                                                                  ในการส่งออก-นำเข้าราชอาณาจักรไทย ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
                                                                                   การขนถ่ายยุทโธปกรณ์ของ ร้อย ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐท.สส