กลับหน้าหลัก

                    เมื่อ 15 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ให้การต้อนรับ General engineer Cyril  CROZES , Director
“ Asia – Pacific ” International Directorate of the Procurement Agency of the French Ministry of Defernce (DGA)