กลับหน้าหลัก

         เมื่อ  23 พ.ย.61  พล.ร.ท.ก่อเกียรติ   ปั้นดี ร.น.  จก.กบ.ทหาร    ให้การต้อนรับ
พล.อ.อนุชิต   อินทรทัต ผอ.สงป.กห. ในการตรวจติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
การดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาด้านงบประมาณ รวมทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ บก.ทท.ประจำปี งป.62 โดย จก.กบ.ทหาร ได้ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างได้ชี้แจง
การจัดซื้อจัดจ้าง ของ บก.ทท. ที่อยู่อำนาจอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง ของ ปล.กห.