กลับหน้าหลัก

        เมื่อ 26 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจนับยอดอาวุธปืน
ของคณะทำงานด้านการส่งกำลังอาวุธปืนฯ ณ กรมการสื่อสารทหาร