กลับสู่หน้าหลัก

  เมื่อ 30 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ร่วมประชุม กอป.กห.ครั้งที่ 1/62
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร สป.(ศรีสมาน)

 

  เมื่อ 27 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร /กรรมการฯ ได้รับมอบเป็นผู้แทน
รอง ผบ.ทสส (1)/รองประธานฯ ร่วมประชุม กมย.กห.ครั้งที่ 1/62 ณห้องหลักเมือง(2)
ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม