Home ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัดหน่วย ผู้บังคับบัญชา ติดต่อราชการ  
 

ผู้บังคับบัญชา
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

   
     
  พลเรือโท ทิวา  ดาราเมือง
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
 
     
 
     
พลอากาศตรี กีรติ วรทรัชต์
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร (1)
  พลเรือตรี สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร (2)
     
 
     
พล.ต. นันทภพ วรมิศร์
ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม
  พล.ต. กฤดา เต๋วิยะ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์

[ ทำเนียบเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารในอดีต-ปัจจุบัน ]


                                                         หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 25 July, 2018
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56