รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน. ศึกษาดูงาน
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน.หลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท.รุ่นที่ 2/60
ไปเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงคมนาคม หลักสี่ กทม. เมื่อ 1 มี.ค.60