กบ.ทหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น.จก.กบ.ทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกับกำลังพล กบ.ทหาร เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ วัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 1330