การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวน ฯ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร /ประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อ 11 พ.ค.60
และสำรวจพื้นที่บริเวณพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ท้องสนามหลวงและเยี่ยมชมการซ่อมแซมราชรถและพระยานมาศ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อ 18 พ.ค.60