จก.กบ.ทหาร นำกำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร และ พล.ต.ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติ นำกำลังพลสังกัด กบ.ทหาร จำนวน 24 นาย เป็นจิตอาสาทั่วไป “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งที่ 2 เพื่อดูแลความเรียบร้อย ให้คำแนะนำและบริการประชาชนที่เข้าร่วมชม พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธ.ค.60
ระหว่างเวลา 0600 - 2200 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย