รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน. ศึกษาดูงาน
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน.หลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท.รุ่นที่ 2/60
ไปรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจกรรมภารกิจ ณ พธ.ทบ. เมื่อ 17 ก.พ.60