การประชุมพิจารณาจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พ.อ. นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร/รองประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ
ครั้งที่ 3/60 เพื่อพิจารณาการจัดทำสมุดรายการเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. M79 และสมุดรายการเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. M132 A1 (ศอว.ศอพท.)
ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อ 19 ก.ค.60