การตรวจสอบการตรวจรับรถลากจูงพร้อมพ่วงชานต่ำ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg
พล.อ.อ. ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ รอง เสธ.ทหาร (3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจรับพัสดุงาน/โครงการของส่วนราชการใน บก.ทท.
สายยุทธโยธา สายช่าง และสายการสัตว์ โดยมี พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร/ผู้แทน จก.กบ.ทหาร/กรรมการ ร่วมคณะฯ เดินทางไปตรวจสอบและประเมินผล
การตรวจรับรถลากจูงพร้อมพ่วงชานต่ำจำนวน 12 คัน ตามโครงการจัดหารถลากจูงฯ ทดแทนของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ บริเวณลานจอดรถ สสน.นทพ.
เมื่อ 20 ก.ค.60