รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะเดินทางไปสำรวจข้อมูล
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุง
เพื่อสนับสนุนแผนระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารกองทัพไทย ณ ขนส่งจังหวัดชุมพร ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อ 21 ก.พ.60