จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ 21 ธ.ค.60