งานวันคล้ายวันสถาปนาในส่วนของ กบ.ทหาร ประจำปี 2560
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พล.ร.ท. ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมร่วมกับกำลังพลของ กบ.ทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กบ.ทหาร ประจำปี 2560 ประกอบด้วย
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค.60 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก