จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กบ.ทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง จก.กบ.ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ 24และ 30 ต.ค.60