กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง กบ.ทหาร และกำลังพล สังกัด กบ.ทหาร
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร และเลี้ยงอาหารเด็กพิการ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อ 28 กรกฎาคม 2560