การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ครั้งที่ ๑/๖๑
เพื่อพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อ วันอังคารที่ ๒๘ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (๑) บก.ทท.