พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการ กบ.ทหาร
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg
พล.ร.ท. ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กบ.ทหาร
เมื่อ 30 มี.ค.60 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (2) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวข้าราชการ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวหน่วยงาน