ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมีผู้แทนจากเหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (๑)