กบ.ทหาร จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลในสังกัด
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลในสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๕ ก.ย.๖๐ ณ ห้องรับรอง สำนักงาน จก.กบ.ทหาร