การสัมมนานานาชาติพิเศษด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร/อนุกรรมการจัดการสัมมนานานาชาติพิเศษด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/ผู้แทน บก.ทท.
พร้อมด้วย หก.กสก.สบส.ฯ และ รอง ผอ.กนผ.สสร.ฯ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของฝ่ายทหารในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ เมื่อ 7 พ.ย.60 ณ ห้องแอมเบอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ปล.กห. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ