การจัดอบรม ผู้ควบคุมงานและการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg
กบ.ทหาร จัดการจัดอบรม ผู้ควบคุมงานและการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ของ บก.ทท. ให้กับกำลังพล บก.ทท. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ค.60 เวลา 0800 - 1630 ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี ยก.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ