กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุง ระบบไฟฟ้า กบ.ทหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานจ้างผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ เอ็ฟ.เอ็ม.เอส. ให้แก่ กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างการขนส่งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ ประเภทกลุ่มกระสุนปืน ยา/เวชภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ
  ไทย/เซาท์ซูดาน โดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างการขนส่งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่3 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ให้แก่ กองทัพไทย  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ให้แก่ กองทัพไทย  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง ยกเลิกการเสนอราคางานจ้างการขนส่งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน
  ผลัดที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศราคากลางงานจ้างการขนส่งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่3
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ให้แก่กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ กบ.ทหาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดหนู พื้นที่ กบ.ทหาร อาคาร 1 ชั้น 4 บก.ทท. แจ้งวัฒนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรณ์ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มและตำราเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ราชการ ปชท.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรมหลักสูตรการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ตามระบบ NCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ตามระบบ NCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 3) ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 7 ประเภท รวม 352 คัน
  ตามโครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กบ.ทหาร
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการ ของ บก.ทท. (ระยะที่ 3) ระยะเช่า 5ปี (60 เดือน) จำนวน 7 ประเภท รวม 352 คัน
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)