คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ของ บก.ทท. งป.64 จำนวน 101 รายการ
เอกสารอ้างอิง
  อนุมัติ ผบ.ทสส.
  รายการ
 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ นทพ.        สายช่าง
1.ชุดทดสอบความหนาแน่นในการบดทับ 5.ไฟฉายชนิดหัวงอ 9.เสียมใหญ่ ด้ามพร้อม
2.เครื่องตอกเสาเข็มขนาดเล็ก (ไมโครไพล์) 6.มิเตอร์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 10.เหล็กห่วงคะแนน
3.ชุดตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 7.ไม้สต๊าฟ  
4.แถบวัดระยะ 50 เมตร 8.เรือบรรทุกรถขุดตัก  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ นทพ.        สายการสัตว์
  1.เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อ 3.เครื่องตรวจการตั้งท้องโค 5.เครื่องพ่นยา แบบที่ 1
  2.เครื่องวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค 4.เครื่องหว่านปุ๋ย  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร์ บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร    สายพลาธิการ
  1.ชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น 11.พัดลมตั้งพื้น แบบที่ 2 (ขนาด 18 นิ้ว) 21.โต๊ะทำงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร้อมเก้าอี้ แบบที่ 1 (ผบ.หน่วย ระดับ พล.อ.)
  2.เครื่องขัดพื้น 12.พัดลมตั้งพื้น แบบที่ 3 (พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว) 22.โต๊ะทำงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร้อมเก้าอี้ แบบที่ 2 (ผบ.หน่วย ระดับ พล.ท.)
  3.เครื่องตัดกระดาษ แบบที่ 1 (แบบมือโยก ขนาดกระดาษ A4) 13.พัดลมตั้งพื้น แบบที่ 4 (พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 30 นิ้ว) 23.โต๊ะทำงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร้อมเก้าอี้ แบบที่ 3 (ผบ.หน่วย ระดับ พล.ต.)
  4.เครื่องตัดกระดาษ แบบที่ 2 (แบบไฟฟ้า) 14.กระดานอเนกประสงค์ พร้อมขาตั้ง แบบที่ 1 (ขนาด120x240 ซม.) 24.ชุดรับแขกผู้บังคับบัญชาระดับสูง แบบที่ 1 (ผบ.หน่วย ระดับ พล.อ.)
  5.รถเข็น ชนิด 2 ล้อ แบบที่ 1 15.กระดานอเนกประสงค์ พร้อมขาตั้ง แบบที่ 2 (ขนาด120x180 ซม) . 25.ชุดรับแขกผู้บังคับบัญชาระดับสูง แบบที่ 2 (ผบ.หน่วย ระดับ พล.ท.)
  6.รถเข็น ชนิด 2 ล้อ แบบที่ 2 16.กระดานไวท์บอร์ดติดผนัง แบบที่ 1 (ขนาด120x150 ซม.) 26.ชุดรับแขกผู้บังคับบัญชาระดับสูง แบบที่ 3 (ผบ.หน่วย ระดับ พล.ต.)
  7.เครื่องกรองน้ำ (อัตราการกรอง 100 - 120 ลิตร-ชั่วโมง) 17.กระดานไวท์บอร์ดติดผนัง แบบที่ 2 (ขนาด120x200 ซม.) 27.โต๊ะหมู่บูชา เครื่องพร้อม แบบที่ 1 (ชนิดหมู่ 9 หน้ากว้าง 10 นิ้ว)
  8.พัดลมตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 (ขนาด 16 นิ้ว) 18.กระโจมพร้อมอุปกรณ์ แบบที่ 1 ขนาด(กว้างxยาวxสูง) 5x12x3 ม. 28.โต๊ะหมู่บูชา เครื่องพร้อม แบบที่ 2 (ชนิดหมู่ 9 หน้ากว้าง 8 นิ้ว)
  9.พัดลมตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 (ขนาด 18 นิ้ว) 19.กระโจมพร้อมอุปกรณ์ แบบที่ 2 ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 5x8x3 ม. 29.โต๊ะหมู่บูชา เครื่องพร้อม แบบที่ 3 (ชนิดหมู่ 7 หน้ากว้าง 8 นิ้ว)
  10.พัดลมตั้งพื้น แบบที่ 1 (ขนาด 16 นิ้ว) 20.กระโจมพร้อมอุปกรณ์ แบบที่ 3 ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 4x6x3 ม  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร์ บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร    สายขนส่ง
  1.เครื่องอัดไข 4.แม่แรงตะเฆ่ แบบที่ 3 7.ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือ
  2.แม่แรงตะเฆ่ แบบที่ 1 5.ถังเติมลมยางชนิดเคลื่อนที่ได้ 8.เครื่องถ่วงล้อรถยนต์นั่ง
  3.แม่แรงตะเฆ่ แบบที่ 2 6.เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 9.เครื่องถอดประกอบยางรถยนต์
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร    สายแพทย์
  1.ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 3.ด้ามหัวกรอความเร็วสูง 5.เปลคนไข้
  2.ด้ามหัวกรอความเร็วต่ำ 4.ตู้ข้างเตียงคนไข้  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สส.ทหาร    สายสื่อสาร
  1.ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน 8.กล้องถ่ายวิดีโอชนิดมือถือ (Camcorder) แบบ Full HD  
  2.ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม 9.เครื่องพิมพ์ฉลากแบบ Thermal Transfer 15.เครื่องขยายเสียง แบบที่ 1 (400 W)
  3.เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับชุดไมโครโฟนประชุม 10.เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสาย 16.เครื่องขยายเสียง แบบที่ 2 (600 W)
  4.ชุดไมโครโฟนประชุม แบบที่ 1 11.เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย 17.เครื่องขยายเสียง แบบที่ 3 (800 W)
  5.ชุดไมโครโฟนประชุม แบบที่ 2 12.เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบที่ 1 (8 ช่อง) 18.อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพและเสียงชนิด HDMI
  6.ชุดไมโครโฟนประชุม แบบที่ 3 13.เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบที่ 2 (24 ช่อง) 19.เครื่องฉายภาพ แบบระยะใกล้ (Short Throw Projectors)
  7.เครื่องเล่นและบันทึกเสียงห้องประชุม 14.เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบที่ 3 (64 ช่อง)  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ผท.ทหาร    สายช่าง (แผนที่)
  1.เทปผ้าวัดระยะ 50 เมตร 3.เครื่องไสสันทากาว  
  2.เครื่องวัดค่าความกดอากาศ 4.เครื่องพับกระดาษ  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ผท.ทหาร    สายขนส่ง(อากาศยานฯ)
  1.หมวกนักบิน 3.เครื่องอัดไขอากาศยาน 5.แม่แรงยกอากาศยาน
  2.เครื่องปั๊มไฮดรอลิคอากาศยาน 4.เครื่องเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สยย.ทหาร   สายยุทธโยธา
  1.เครื่องมือชุดช่างไม้ชุดเล็ก 3.ปากกาจับเหล็กติดโต๊ะ 5.เลื่อยยนต์
  2.เครื่องมือช่างประปา 4.เครื่องลับเครื่องมือ  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สสก.ทหาร   สายพลาธิการ (เครื่องดนตรี)
  1.กลองแขก พร้อมถุงคลุม 3.ซอด้วง พร้อมคันชัก 5.จะเข้
  2.กลองตะโพนไทย พร้อมถุงคลุม 4.ซออู้ พร้อมคันชัก  
 
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สสก.ทหาร   สายพลาธิการ (เครื่องกีฬา)
  1.เสาวอลเลย์บอล (แบบมีล้อ) 3.ตาข่ายตะกร้อ 5.ตาข่ายแบดมินตัน
  2.เสื่อโยค 4.ตาข่ายเทนนิส