กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2564
   
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน ก.ย.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน ส.ค.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน ก.ค.64
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน มิ.ย.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน พ.ค.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน เม.ย.64
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน มี.ค.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน ก.พ.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน ม.ค.64
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน ธ.ค.63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน พ.ย.63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กบ.ทหาร ประจำเดือน ต.ค.63