>>>กรมส่งกำลังบำรุงทหาร<<<  

 

 

พลเรือโท เกริกไชย    วจนาภรณ์
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
" ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  รวดเร็ว ทันเวลา สำเร็จ "
 
นโยบาย รมว.กห.  
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. งป.65
นโยบาย จก.กบ.ทหาร

 

 
งานพัฒนาระบบราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัฒนาระบบราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
  ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
 

 

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม   

 
รวมข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. ทั้งหมด
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ของ บก.ทท. งป.63    จำนวน 48 รายการ
 
หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น(นกบ.ชั้นต้น)บก.ทท. งป.64
 

 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ "WannaCry" 
ก้าวทันไอที
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
English Tips of The Day
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุม
    ระหว่างประเทศ

แต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติการประหยัดน้ำ ของ กบ.ทหาร
 
 
กบ.ทหาร เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมกิจกรรม
  การประชุมหารือกรรมการฯ
 
 “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”
การจัดทำรายละเอียดผังแม่บทฯ
 
ในส่วนที่หน่วยต้องดำเนินการเอง
 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบอนุรักษ์  
 
 พลังงานในงานอาคารควบคุมภาครัฐ
 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นโยบาย บก.ทท. ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
มติ คณะรัฐมนตรี 23 มิ.ย.63... รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกตามหัวข้อ...
 
 
 
 
 
     
KM กบ.ทหาร (Knowledge Management)
การบันทึกความเข้าใจและบันทึกความตกลงหรือความร่วมมือ
  ด้านการส่งกำลังบำรุงร่มกับ กห.มิตรประเทศ(KM)
 
 
 
 

กร.ทหาร
สยย.ทหาร
สสก.ทหาร
สน.บก.ทท.
สบ.ทหาร
สจร.ทหาร
ยบ.ทหาร
สปท.
ผท.ทหาร
กง.ทหาร
ชด.ทหาร
ศรภ.
สตน.ทหาร
สธน.ทหาร
นทพ. 
ศซบ.ทหาร (ร่าง)  

  "วิธี Download ไฟล์ Click ขวา เลือก Save link as..."

 
การระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์
    ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนการระดมสรรพกำลัง
 
 
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง
ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ชย.ทร.
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน
หน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
คำสั่ง บก.ทท. 270/60
ระบบภูมิสารสนเทศที่ดินกองบัญชาการกองทัพไทย   
 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน
 แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

 

โลโก้ กบ.ทหาร

 

 

 

 
เมื่อ 14 ต.ค.64 เวลา1430 พล.ร.อ. ทรงวุฒิ  บุญอินทร์ ร.น. รอง ผบ.ทสส.(ทร.)
พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รอง เสธ.ทหาร พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น
จก.กบ.ทหาร พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า งาน/โครงการฯ และ
ความต้องการ งบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2565  ณ รร.ชท.สปท. ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 14 ต.ค.64 เวลา 0930 พล.ร.อ.ทรงวุฒิ  บุญอินทร์ ร.น. รอง ผบ.ทสส.(ทร.)
พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รอง เสธ.ทหาร พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น
จก.กบ.ทหาร พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความ ก้าวหน้า งาน/โครงการฯ และ
ความต้องการ งบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2565  ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย
บก.ทท.   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 12 ต.ค.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
ในการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าเลไลยก์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แ ละ กบ.ทหาร
จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย ร่วมบริจาคโลหิต ได้ปริมาณโลหิต 2,250 มล. ณ ศูนย์อาหาร
บก.ทท. โดยทั้ง 2 กิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
...เพิ่มเติม..
เมื่อ 11 ต.ค.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ถ่ายทอด
เจตนารมณ์ และนโยบาย ผบ.ทสส. ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ กำลังพล กบ.ทหาร  สู่การ
ปฏิบัติใน “วันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านส่งกำลังบำรุง J4 Drive “เป็นไปตาม
ลักษณะองค์กรสมรรถนะสูง High Performance Organization (HPO) ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 4 ต.ค.64 เวลา 1000 พล.ร.ท. เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจการ
ส่งมอบคืนรถยนต์  จำนวน 18 หน่วยงาน โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งาน
ในส่วนราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 1)  ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท. ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 4 ต.ค.64 เวลา1200 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รอง เสธ.ทหาร และ
พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร  ตรวจการดำเนินการจัดเลี้ยง
ณ ศูนย์อาหาร บก.ทท.  ..เพิมเติม..
เมื่อ 30 ก.ย.64 เวลา 1030 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์  ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
การประชุมร่วมกับ  ว่าที่ ปช.ทหาร  เสธ.ยบ.ทหาร ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯและ
เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง สำหรับระบบการบริหารการประกอบเลี้ยงและการประเมินความพึง
พอใจศูนย์อาหาร บก.ทท. ณ ห้องประชุม 2 กบ.ทหาร ชั้น4 อาคาร1 บก.ทท...เพิ่มเติม..
เมื่อ 29 ก.ย.64 เวลา 0930 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น.จก.กบ.ทหาร ตรวจความ
พร้อมการส่งกำลังบำรุงสถานีโทรคมนาคมทหารเขาพนมรุ้ง สส.ทหาร อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์ และ  เวลา 1000 ตรวจความพร้อมการจัดซื้อ/จ้าง ในงบประมาณเพิ่มเติม
งป.2565 และรับฟังการดำเนินการด้านที่ดิน ของหน่วย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์  ...เพิ่มเติม..
 
-ประกาศ บก.ทท. เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กบ.ทหาร... รายละเอียดเพิ่มเติม..
-ประกาศ...กบ.ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นพนักงานราชการ...รายละเอียดเพิ่มเติม..
-ขออนุมัติรับทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
-คำสั่งเปิดการฝึกอบรมและให้บุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท. งป.64
 
 
   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

- ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา

http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/

 

World Environment Day I เปลี่ยน...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด (สอ.บก.ทท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้่อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสรรพากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่ว : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 27 October, 2021
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56