Home ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัดหน่วย ผู้บังคับบัญชา ติดต่อราชการ  
 

ผู้บังคับบัญชา
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

     
 

 

 

 

 

 
  พลเรือโท ศิริชัย กาญจนบดี
 เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
 
     
 
     
พลอากาศตรี เวช  สุวรรณเวียง
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร (1)
  พลตรี พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร (2)
     
 
     
พลตรี ธิติวัฒน์ ฐิติพบร่มเย็น
ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม
  พลเรือตรี  เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์

[ ทำเนียบเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารในอดีต-ปัจจุบัน ]


                                                         หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 4 April, 2022
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56