Home ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัดหน่วย ผู้บังคับบัญชา ติดต่อราชการ  
 

ผู้บังคับบัญชา
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

     
 

 

 

 

 

 

 
  พลเรือโท เกริกไชย    วจนาภรณ์
 เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
 
     
 
     
พลอากาศตรี เวช  สุวรรณเวียง
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร (1)
  พลตรี พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร (2)
     
 
     

ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม
  พลเรือตรี  เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์

[ ทำเนียบเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารในอดีต-ปัจจุบัน ]


                                                         หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 18 October, 2021
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56